úterý 29. ledna 2008

Google a čárový kód v časopisech

Propojení Google aplikací a hlavně reklamy s tištěnými médii dostává další, jasnější obrysy. Podle informací Joshe Catona v článku Dear Google: 2000 Called, It Wants Its Ad Format Back Google usilovně pracuje na systému umísťování čárových kódů do časopisů. Ty by měli být čitelné tím nejjednodušším způsobem: pomoci mobilního telefonu. V praxi by tak Google mohl rozšířit svoje databázi osobních údajů a zvyků o další informace.
Postup by byl přitom velice jednoduchý. V jakémkoli tištěném materiálu by se objevil patřičný čárový kód, který by po načtení pomoci mobilniho telfonu, zájemce nasměroval právě a jen na jeho stránku. Dan Former, který informaci jako první přinesl, vysvětluje tři hlavní výhody této technologie. Za prvé zbavuje uživatele přepisování adresy. Za druhé umožňuje dále personalizovat reklamu a přesněji ji zacílit. A konečně za třetí umožňuje velice posílit analytické nástroje Google, včetně jejích propojení například s GPS systémy.

Žádné komentáře: