čtvrtek 31. ledna 2008

Jak hledat telefonní čísla na mobil pomocí Google

Když jsem ještě pracoval v novinách (www.denik.cz), tak jsme často řešili problém kde vzít odborníka na danou oblast, který by nám řekl svou větu pomíjivé slávy. Najít rychle někoho, kdo rozumé dané oblasti, není pomocí Google žádný problém. Najít na něj telefonní číslo je však horší. Existují samozřejmě telefonní seznamy, ale ty většinou neobsahují čísla na mobil. Časem jsme na to vymysleli jednoduchou techniku, založenou na využívání filtrů hledání v Google. Například jsem potřeboval najít spojení na meteorologa pana XXX (je mi líto, ale jméno neuvedu). Pří pouhém zadání jeho jména se samozřejmě objevila řada textů a článků, které bylo velmi zdlouhavé procházet. Omezení dotazu pomocí další klíčového slova „telefon“ k ničemu nevedlo. Protože telefon je příliš obecné slovo, tak se kýžený výsledek taky nedostavil. Maximálně s podařilo urvat nějaké číslo na pevnou linku. A pak přišel spásný dotaz

"Jméno a příjmení" telefon 602..608 OR 721..724


Co tenhle dotaz dělá? Lidský řečeno: najde všechny stránky kde se vyskytuje člověk s uvedeným jménem a příjmení, zároveň se tam vyskytuje klíčové slovo telefon. Potud jasné. Konstrukce 602..608 OR 721..724 ale využívá možnost Googlu vyhledávat čísla v určitém rozmezí. Tady jsou zvolená rozmezí pro předčíslí.

Ačkoli se to nezdá, tak úspěšnost takového hledání byla cca 30 procentní, což je na jednorázové hledání privátních údajů velice slušné. Dotaz jde samozřejmě ještě zpřesnit, ale to už jen záleží na vaší fantazii. Dodáním koncovky ext:xls lze například omezit hledání jen na dokumenty ve fromátu XLS. Právě tak jsme tehdy na našli číslo na našeho meteorologa. Byl uveden v excelu pořadatelů jednoho sportovního turnaje...

úterý 29. ledna 2008

Google a čárový kód v časopisech

Propojení Google aplikací a hlavně reklamy s tištěnými médii dostává další, jasnější obrysy. Podle informací Joshe Catona v článku Dear Google: 2000 Called, It Wants Its Ad Format Back Google usilovně pracuje na systému umísťování čárových kódů do časopisů. Ty by měli být čitelné tím nejjednodušším způsobem: pomoci mobilního telefonu. V praxi by tak Google mohl rozšířit svoje databázi osobních údajů a zvyků o další informace.
Postup by byl přitom velice jednoduchý. V jakémkoli tištěném materiálu by se objevil patřičný čárový kód, který by po načtení pomoci mobilniho telfonu, zájemce nasměroval právě a jen na jeho stránku. Dan Former, který informaci jako první přinesl, vysvětluje tři hlavní výhody této technologie. Za prvé zbavuje uživatele přepisování adresy. Za druhé umožňuje dále personalizovat reklamu a přesněji ji zacílit. A konečně za třetí umožňuje velice posílit analytické nástroje Google, včetně jejích propojení například s GPS systémy.

pondělí 28. ledna 2008

Gmail a vyhledávání

Gmail používám jak svůj email již čtyři roky. Dnes v něm mám 2 a půl gigabajtů zpráv a dokumentů a popravdě řečeno vyznat se v nich je docela umění. Navíc používám Gmail i pro skladování komunikace z GTalku a tak se celá věc ještě komplikuje. Naštěstí nabízí Gmail řadu filtrů pro hledání, které lze používat rovnou z vyhledávacího okénka.

Nezdržujme se tedy a pojďme na ně:

from:xxxx@xxxx.cz NEBO jméno

Najde všechny emaily z určené adresy nebo od konkrétního člověka, pokud se jeho jméno zobrazuje místo adresy.


to:xxxx@xxxx.cz NEBO from michal

Najde všechny emaily poslané na určenou adresu nebo pro konkrétního člověka, pokud se jeho jméno zobrazuje místo adresy. Pokud chcete hledat podle adresátů, kteří byli v kopii, stačí k tomu tyto filtry: "cc:" a "bcc:"subject:xxxx

Vyhledá řetězec xxxx v předmětech emailu.


label:xxxx

Vyhledá řetězec xxxx ve štítkách emailu.filename:xxxx.xxx

Vyhledá emaily s přiloženým souborem xxxx.xxx. Lze použít i ke hledání jen určitých typů souborů. Například filename:mp3 vyhledá všechny mp3 soubory, co vám někdo poslal do pošty.in:inbox, spam, anywhere

Omezí vaše hledání na konkrétní umístění v inboxu, spamech a kdekoli.


is:unread, starred, read

Chcete najít emaily, které jste ještě nečetli? Žádný problém.before:date (yyyy/mm/dd) a také "after:date"

Slouží k vyhledávání zpráv podle času. Čas musí být napsán ve formátu yyyy/mm/dd.


sent:XXX

Googlu se můžete samozřejmě i zeptat "lidsky" a tak na otázku sent:friday dostanete seznam emailů, které jste poslali v pátek.


Síla je v kombinaci

Samozřejmě zvolené filtry jde i kombinovat. Chcete-li tedy najít dokument, který vám poslal Karel ve formátu PDF před vánocemi, stačí napsat:

from:Karel filename:pdf before:2007/12/24


a je vystaráno. A co je ještě lepší, můžete kombinovat v hledání i s logickými operátory. Tedy není problem nájít v předmětu všechny emaily co měly v názvu buď Anička nebo Helenka:

subject:Anička OR Helenka


A ještě něco: pokud jste líní pamatovat si zkratky. Pak stačí kliknout na Show search options vedle vyhledávacího políčka, kde najdete většinu z uvedených možností.

Článek vychází z řady zdrojů, neměl by být mezi nimi zapomenut ale text Search Gmail geek-style.

neděle 27. ledna 2008

Jak uložit celou Picasa Web galerii

Nedávno nám známá poslala fotky z oslav narozenin naší dcery. Poslala neni to správné slovo, prostě nám příšel link na soukromou fotogalerii v jejím prostoru na Picase. Příjemné na prohlížení, nesnestielné na stahování. Google totiž do galerií zatím neimplementoval možnost stahnout všechny fotky naráz. Naštěstí ale řešení existuje. Přišel s ním Loïc Cerf v příspěvku A Bash Script to Quickly Download Entire PicasaWeb Albums na webu Blue GNU. Stažení za vás obstará kratičký script spustitelný z příkazové řádky.


Script má tuto podobu


#!/bin/bash
# Distributed under the terms of the GNU General Public License v3 or later
# AUTHOR: Loïc Cerf
# e-mail: magicbanana@gmail.com
WGET_OPT="-nv -T 180 -t 3 -c"
EX_USAGE=64
EX_NOHOST=68
if [ -z "$1" -o "$1" = "--help" -o "$1" = "-h" ]
then
echo "Usage: $0 url [destination]"
exit
fi
page=${1#*picasaweb.google.*/}
if [ "$page" = "$1" ]
then
echo "\"$1\" is not the URL of a PicasaWeb album or gallery" 1>&2
exit $EX_USAGE
fi
temp=`mktemp`
if wget $WGET_OPT -O $temp "$1"
then
finalPage=${page#*/}
if [ -z "$finalPage" -o "$finalPage" = "$page" ]
then
# $temp is a gallery
if [ -z "$2" ]
then
destination=`grep -m 1 "^var _user" $temp`
destination=${destination##*nickname:\"}
set "$1" "${destination%%\"*}"
fi
mkdir -p "$2"
cd "$2"
grep -E -o "$1"[/]?[[:alnum:]:.%~_-]+ $temp | sort | uniq |
while read album
do
"$0" $album
done
else
# $temp is an album
if [ -z "$2" ]
then
destination=`grep -m 1 "^var _album" $temp`
destination=${destination##*title:\"}
set "$1" "${destination%%\"*}"
fi
grep -E -o {id:\"[0-9]+\",s:\"[[:alnum:]:\\.%~_-]+ $temp |
while read picture
do
picture=${picture##*\"}
picture=${picture/\x2Fs144/}
wget $WGET_OPT -P "$2" ${picture//\x2F//}
done
fi
else
exit $EX_NOHOST
fi
rm $temp

Jeho použití je velice snadné.


$ picasaweb-download http://picasaweb.google.com/adresa-vsech-galerii/stahne všechny galerie.


$ picasaweb-download http://picasaweb.google.com/adresa-vsech-galerii/album/stáhne konkrétní album.

Před spuštěním nazapomeňte nastavit práva souboru na spouštění a zápis. Uživatelé Windows mohou script spustit v prostředí Cygwin.

Tipy a triky pro Google

Hello, World:-)

Tenhle blog je určen pro shromažďování tipů, triků a návodů pro webové aplikace společnosti Google. Tedy triky nejen pro samotný vyhledávač, ale také pro kancelářská aplikace Google Docs nebo fotogalerie Picasa. Doufám, že zde naleznete návody či zprávy, které vás zaujmou a pomohou.