neděle 1. července 2012

Mapa followerů na Twitteru pomocí NodeXL a Google Fusion Tables

Analýza publika na sociálnících sítích by měla patřit k základům jakékoli systematické komunikaci s ním. Obzvlášť pokud se jedna o značku či osobu, která už může počítat své fanoušky na tisíce, může být analýza jejich profilů k nezaplacení. Jedním z typů analýzy je zmapování geografického rozmístění fanoušků. Jsou spíše z větších měst? Nebo jsou víceméně rozporstraněni po celé zemi? A jak na to vlastně přijít? A jaké fanoušky má moje konkurence?

Jednou z možností, jak prozkoumat odkud vaši fanoušci pocházejí, je využít údajů, které sami o sobě poskytují. V případě sociální sítě Twitter, které se budeme dále věnovat, je to i údaj Location, který mají fanoušci možnost vyplnit ve svém profilu. Právě z něj lze poměrně jednoduše vygenerovat mapu jejich umístění po světě s přijatelnou odchylkou od reality. Překvapivě nemusíte mít k tomu žádné speciální znalosti. Postačí k tomu obyčejný Microsoft Excel a Google Fusion Tables.

Získání základních údajů
Pokud nejste programátor, který si umí stáhnout seznam svých následovníků pomoci Twitter API, můžete k tomu využít open source tamplate pro Excel, který se jmenuje NodeXL a je určený především k social network analysis. Díky tomu obsahuje možnost importovat z Twitteru i seznam vašich (či konkurenčních i jiných) následovníků, včetně detailů o jejich profilu.

Pro rychlejší stažení doporučuji povolit pro NodeXL přístup k vašemu Twitter účtu, podstatně se tak zvýší limit na počet dotazů do Twitter API.Po stažení potřebných údajů smažte přebytečné listy a ponechte jenom list Vertices a smažte přebytečné sloupce.Soubor si můžete uložit jako XLS, ale pro lepší výsledky při konverzi doporučuji zvolit formát TSV neboli textový soubor oddělený tabulátory.S ním budeme pracovat v dalším kroku. Tím bude import dat do Google Fusion Tables.

Vytváříme mapu
V dalším kroku naimportujeme TSV se seznamem svých followerů do webové služby Google Fusion Tables, která je primárně určena pro práci a vizualizaci větší souborů dat. V Gogle Drive zvolíme možnost vytvořit nový soubor, vybereme možnost Table a nahrajem soubor s daty.Po úspěšném importu bychom měli vidět tabulku podobnou jako je tato:Zkontrolujte v menu položku Edit -> Modify Columns, že má u sloupce Description nastavený typ na Location, případně ho na něj nastavte. Tím, se Google Fusion Table dozvědí, že mají interpretovat data v tomto sloupci jako data určující geolokaci. Nyní už jen stačí zvolit tu spravnou vizualizaci. V našem případě tedy v menu zvolit položku Visualize a v ní vybrat Map. Fusion Tables spusti analýzu pomoci Google Maps API (aniž by vám ubírali ovšem z denního limitu):a po chvíli se můžete těšit z podobného výsledku jako já:Pokud jste hračičkové, můžete si s ním samozřejmě dál pohrát. Kupříkladu upravit šablonu pro popup okénko s detaily a podobně. Pro začátek to ovšem stačí.

Někdy příště se podíváme na to, jak získat kromě mapy i seznam GPS pozic a hlavně jak normalizovat data ze sloupce Location do jednotné podoby. Pomůže nám v tom další produkt společnosti Google jmémen Google Refine. Ale o tom zase jindy.

1 komentář:

Alf řekl(a)...

Na webu NodeXL se dá stahnout i rozšíření pro Facebook, jdou importovat Personal Network a Fan Page data, bohužel jsem to nedokázal aplikovat na FB Groups.