čtvrtek 18. listopadu 2010

Pražská velká koalice a social network analysis

V posledním blogpostu jsem se tu vyznával k lásce k relativně nové vědní disciplíně jménem social network analysis. Teď se k ní opět vracím, protože mne přivedla k zajímavým obrázkům, které se týkají pražského magistrátu v minulosti, přitomnosti a zřejmě i budoucnosti. Nejdříve ale trocha teorie. Andrew Odewahn vytvořil před časem pozoruhodný projekt. Vizualizoval výsledky hlasování senátorů v americkém senátu během řady volebních období. Spojnici grafu pak stanovil tak, že senátor měl vazbu k jinému tehdy, pokud měli alespoň 65 procent stejných hlasování. Výsledek byl ohromující a můžete se na něj podívat třeba zde.

I napadlo mě udělat obdobnou analýzu i pro náš pražský magistrát. Na webu magistrátu sice nejsou výsledky hlasování k dispozici v strojově zpracovatelném formátu, ale díky šikovnosti programátorů se je podařilo stáhnout. Ondřej Nekola pak data z XML agregoval do GraphML, tedy formátu, se kterým je možné dál pracovat v NodeXL. Na rozdíl od Odewahna jsem nebyl na naše pražské konšele tak přísný a zvolil jsem hranici 75 procent shody v hlasováních. Proč tak vysoké číslo? Šlo mi o to, že v matici jsou započtena i hlasování o procedurálních otázkách. A teď ty výsledky?

Nejdřív surové grafy pro jednotlivé vlády


volební období 1998 - 2002


volební období 2002 - 2006


volební období 2006 - 2010

Co je na všech krásně vidět, je faktická roztříštěnost opozice na pražské radnici posledních 12 letech. Další informace ovšem vynikne, pokud v grafu ponecháme jen ty, co mají alespoň tři shody s ostatními. Vyloupnou se nám tak tvrdá hlasovací jádra.


volební období 1998 - 2002


volební období 2002 - 2006


volební období 2006 - 2010

Co z nich můžeme vyčíst? Především to, že v letech 1998 - 2006 tu vládla velká koalice. To není až tak zajímavé. Zajímavější ale již je, že ve všech třech obdobích byl na blízku vždy nějaký zastupitel komunistů, který rád pomohl s hlasováním. Dokonce i v období 2006 - 2010, kdy si zavdal jen jeden sociální demokrat. Podotýkám, že ačkoli komunisté nejsou oficiálně na magistrátu u moci, jejich role v kontrolním výboru je značná. Tolik k minulosti a přítomnosti.

Teď ale malá poznámka k budoucnosti. Nová koalice má velmi křehkou většinu, vzhledem k minulosti ale víme, že se umí domluvit a hlavně, že pokud bude zapotřebí, tak má zřejmě dobré zkušenosti s tichou podporou KSČM.